Sprzedaż telefoniczna

Jedną z głównych dróg pozyskania klienta jest sprzedaż telefoniczna. Pozyskanie klienta poprzez badanie jego zapotrzebowania na usługi, towary czy narzędzia jest podstawowym atutem sprzedażowym dla Kontrahenta. Profilowane pod kontem Zleceniodawcy ankiety pozwalają w znacznym stopniu podnieść efektywność sprzedaży.

Kontrola jakości

Posiadamy doświadczenie w projektach, wymagających oceny jakości przeprowadzanych rozmów telefonicznych, przez kanały sprzedażowe naszych klientów, według wcześniej ustalonych kryteriów. Błyskawiczna interwencja w skrajnych sytuacjach może uratować wizerunek firmy i pozwolić na uniknięcie kar finansowych. Dlatego rozumiemy jak ważną rolę odgrywa taki rodzaj usługi. Jest to dział naszej działalności, na który kładziemy szczególny nacisk.

Badania rynku

Rozumiemy, że odpowiednio sprofilowana baza klientów jest kluczem do sukcesu firmy handlowej.

Dlatego oferujemy państwu telefoniczne badanie rynku, które przeprowadzone rzetelnie, pozwoli na zwielokrotnienie wyników sprzedażowych.

Badanie satysfakcji klienta, jest nie mniej istotne. Pozwoli na ocenę wizerunku państwa firmy w oczach klientów a od tego już tylko krok dzieli państwa od podniesienia jakości usługi w sposób, który sprawi, że korzystanie z oferty Państwa firmy stanie się nie tylko przyjemne dla klienta, ale również prestiżowe.

Umawianie spotkań

Bywają sytuacje, kiedy nie można obejść się bez spotkania twarzą w twarz. Oferujemy usługę, która pozwoli skupić się na produkcie i sposobie jego prezentacji a chętnych do zapoznania się z nim znajdziemy dla Ciebie my.

Communication Solutions